Hale "ključ u ruke"

Hale "ključ u ruke"

TeraSteel hale su modularni proizvod, trajan, lako se ugrađuje, lako se premešta, prilagodljiv na sve vrste potreba i zahtjeva.

Hala sjedište + skladište

Opcije:

 • može se graditi djelimični sprat (mezanin) za kancelarije,
 • na zahtjev se mogu dodati svijetlarnici i otvori za dim.

Moguče upotrebe:

 • hale za skladištenje,
 • fabričke hale,
 • servisi auto većih dimenzija,
 • hale supermarket,
 • agrozootehničke farme,
 • hale za skladištenje pšenica,
 

Fabričke hale

Kit sadrži sledeće:

 • struktura od pocinkovanih profila
 • zidni sendvič paneli
 • krovni sendvič paneli
 • prefarbana limena galanterija (flashings)
 • potrebni vijci za montažu

Moguća upotreba:

 • hale za servise auto
 • hale za garaže
 • male zgrade za  radionice
 • minimarketi
 • privremeni objekti
 • stovarišta

Sistem obuhvata:

 • projekat fundacije provjeren od MDRAP sa pečatom;
 • projekat za otpornost metalne strukture, provjeren od ovlaštenog stručnjaka MDRAP , sa pečatom,  zahtjev A2;
 • sendvič paneli sa penom PUR, PIR ili sa bazaltnom mineralnom vunom za zatvaranje (zidovi i krov);
 • pribor za maskiranje od prefarbanog lima sa poliesterskom farbom ;
 • PVC stolarija ili od aluminijuma u konfiguracijama po želji klijenta;
 • svjetlarnik, otvori za evakuaciju dima uključiv sistem svakodnevne ventilacije;
 • industrijska  sekcijska vrata koja se upravljaju ručno ili električki ;
 • grede i stupovi od oblikovanih  pocinkovanih profila ;
 • horizontalni i vertikalni spregovi protiv vetra ;
 • redovi šrafova na svakom nagibu ;
 • redovi fasadnih rigli za vezivanje panela;
 • ploče, ploče na bazi stupova i dijelovi za vezanje između svih glavnih elemenata otpornosti ;
 • vijci za pricvrščavanje ,  visokootporni , elektropocinkovani, grupa 8.8;
 • tehnička pomoć od strane projektanata i menadžera projekta.

Proizvodi koji formiraju metalnu halu su:

 •  tankozidni profili  hladno oblikovani tipa C, Sigma, Z i U, debljine od 1 do 4 mm;
 • sklopovi  za sklapanje od debelog lima  (6-25 mm) obrađeni u fabrici i zaštićeni cinkovanim slojem;
 • organi za sklapanje sastavljeni  od metričkih vijaka sa dimenzijama između 8 i 30 mm, zaštićeni cinkovanim slojem;
 • anvelopa zgrade  koja se može izvesti od konstruktivnih sistema tipa termoizolacijskih panela sa penom i vunom, od valovitog  lima ili strukturnih kaseta;
 • Pribor za maskiranje spojeva između elemenata anvelope, izvedeni od prefarbanog lima debljine između 4 i 6 mm;
 • Srodni proizvodi: PVC stolarija ili od aluminijuma, industrijska sekcijska vrata (svih dimenzija i konfiguracija), otvori za evakuaciju dima i ventilaciju, polikarbonatni svijetlarnici, zidovi-zavese itd.
 • Glavne prednosti metalne strukture u sistemu TeraSteel su: dugotrajnost, protivkoroziona zaštita, modularnost  i brzo montiranje/demontranje.

Prednosti Sistema hala TeraSteel

 • mala potrošnja čelika što znači niža cijena koštanja gradnje (EUR/m2) ;
 • manja količina radova infrastukture (iskopanja, sipanje betona, armature, itd) u usporedi sa klasičnim rješenjem (europrofili ili kvadratna cev);
 • otporni materijali, niža cijena koštanja za održavanje;
 • laka montaža, visoka modularnost;
 • „zelene” zgrade sa manjim CO2-otiskom.
 • lako se može rasklapati i premeštati .

Standardne ponude

FABRIČKA HALA

KARAKTERISTIKE
 • Dužina: 20 m;
 • Širina: 10 m;
 • Visina  do nadstrešnice: 4 m;
 • Razmak: 5 m
 • Opterečenje od snega : 200 kg/m2
KIT sadrži sledeće:
 • Projekat DDE
 • Pocinkovana čelična sruktura;
 • Zatvaranje od panela sa poliuretanskom penom 40 mm – STANDARD boje
 • PVC stolarija bela, 4 soba
 • Sekcijska vrata za ulaz vozila
 • Prijevoz

NISU UKLJUČENI: Dobijanje mišljenja i građevinske dozvole, ugrađeni dijelovi/ radovi iskopa i podovi/kišni sistem /nikakve instalacije/montaža strukture i panela;

Na zahtjev se može osigurati, uz naknadu, rastovar.

HALA SERVIS AUTO

KARAKTERISTIKE:
 • Dužina: 25 m
 • Širina; 12 m
 • Visina  do nadstrešnice: 4 m
 • Razmak: 5 m
 • Opterečenje od snega : 200 kg/m2
KIT sadrži sledeće:
 • Projekat DDE
 • Pocinkovana čelična konstrukcija;
 • Zatvarnaje panela sa poliuretanskom penom 40 mm – STANDARD boje
 • PVC stolarija bela, 4 soba
 • Sekcijska vrata za ulaz vozila
 • Prijevoz

 NISU UKLJUČENI: Dobijanje mišljenja i građevinske dozvole, ugrađeni dijelovi/ radovi iskopa i podovi/kišni sistem /nikakve instalacije/montaža strukture i panela/Na zahtjev se može osigurati, uz naknadu, rastovar.   

HALA SJEDIŠTE-SKLADIŠTE

KARAKTERISTIKE:
 • Dužina: 25 m
 • Širina: 14 m
 • Visina  do nadstrešnice: 4,8 m
 • Razmak: 5 m
 • Opterečenje od  snega : 150 kg/m2
 • Sprat na prvom razmaku (14 x 5 m)
KIT sadrži slijedeće:
 • Projekat DDE
 • Pocinkovana čelična konstrukcija;
 • Zatvaranje od panela sa poliuretanskom penom 40 mm – STANDARD boje
 • PVC stolarija bela, 4 soba
 • Sekcijska vrata za ulaz vozila
 • Prijevoz

NISU UKLJUČENI: Dobijanje mišljenja i građevinske dozvole, ugrađeni dijelovi/ radovi iskopa i podovi/ kišni sistem /nikakve instalacije/montaža strukture i panela/Na zahtjev se može osigurati, uz naknadu, rastovar.