Salla të gatshme

Sallat (depozitat) TeraSteel janë një produkt modular, jetëgjatë, montohen lehtë, zhvendosen lehtë, përshtaten me një gamë të gjerë nevojash dhe kërkesash.

Salla seli + depo

Opsione:

 • Mund të realizohet një kat i pjesshëm për zyra
 • Me kërkesë mund të shtohen ndriçues dhe panele tymi

Përdorimi i mundshëm:

 • Depo depozitimi
 • Depo prodhimi
 • autoservice me dimensione të mëdha
 • depo supermarket
 • ferma agrozooteknice
 • depo për depozitimin e drithërave
 

Depo prodhimi

Kiti përmban:

 • strukturë me profile të zinkuara
 • panele sandwich për muret
 • panele sandwich për çati
 • elemente llamarine të paralyer (flashinguri)
 • vida të nevojshme për montimin

Përdorime të mundshme:

 • salla service auto
 • salla për garazhe
 • ndërtesa për reparte të vogla
 • salla minimarket
 • ndërtesa provizore
 • salla magazina

Sistemi përfshin:

 • projekti i themelit i vulosur dhe verifikuar nga MDRAP;
 • projekti i rezistencës së strukturës metalike me vulën e verifikuesit të licencuar MDRAP kërkesa A2;
 • panele sandwich me shkumë PUR,PIR ose pambuk mineral bazaltik për mbyllje (mure dhe çati);
 • aksesore maskimi me llamarinë të paralyer me bojë poliesterike;
 • vetrata të llojit PVC ose Alumin të çdo konfigurimi që do klienti;
 • ndriçues, panele tymi duke përfshirë dhe sistemin e ajrosjes ditore;
 • dyer të ndara industriale me veprim manual ose elektrik;
 • trarë dhe shtylla me profile me model të zinkuara;
 • kapëset horizontale dhe vertikale;
 • rreshtat e paneleve për çdo shpatë;
 • rreshtat rigla të fasadës për kapjen e paneleve;
 • pllaka, në bazë të shtyllës dhe pjesë lidhëse midis të gjitha elementeve kryesore të rezistencës;
 • vida kapje me rezistencë të lartë elektrozinukara të grupit 8.8;
 • ndihmë teknike nga ana e projektuesve dhe menaxherit të projektit

Produktet të cilat formojnë një depozitë metalike janë:

 • Profilet me mure të holla të derdhura në të ftohtë të llojit C, Sigma, Z dhe U me trashësi midis 1 dhe 4 mm;
 • Nyjet e lidhjes realizohen me llamarinë të trashë (6-25 mm) të prodhuara dhe të mbrojtura me një shtresë zinku;
 • Organet e montimit të formuara nga vida metalike me dimensione nga 8 dhe 30 mm, të mbrojtura nga një shtrat zinku;
 • Veshja e ndërtesës mund të përbëhet nga sisteme konstruktive të tipit panele termoizoluese me shkume dhe pambuk, llamarinë e valëzuar ose kaseta strukturale;
 • Aksesorët e maskimit të lidhjeve midis elementeve të veshjes, produkteve me llamarinë të paralyer me trashësi nga 4 dhe 6 mm;
 • Produktet e zdrukthëtarisë PVC ose Alumini, dyer industriale (çdo dimension ose konfigurim),panele kundra tymit dhe ajrosje, ndriçues polikarbonat, mure kortinë etj.
 • Avantazhet kryesore të strukturës metalike në sistemin TeraSteel janë: jetëgjatësia në kohë, mbrojtja kundra korrozionit, shpejtësia e montimit/çmontimit.
 •  

Avantazhet e Sistemit të depove TeraSteel

 • konsum i vogël çeliku i cili siguron uljen e kostos së ndërtimit (EUR/m2)
 • sasia e punimeve të infrastrukturës (gërmime, hedhje betoni, armimi etj.) më të ulëta në krahasim me ndërtimet klasike (europrofile ose tuba katrorë).
 • materiale jetëgjate, kosto mirëmbajtje të ulëta
 • montimi i lehtë, modulariteti i lartë
 • ndërtesa “të gjelbra” me shenja CO2 të ulëta
 • mund të demontohen dhe rivendosen me lehtësi