Salla e prodhimit

KARAKTERISTIKA:
 • gjatësia : 20 metra;
 • Gjerësia: 10 metra
 • Gjatësia e ullukut: 4 metra;
 • Travee: 5 metra
 • Ngarkesë dëborë: 200kg/m2
KIT-I PËRFSHIN:
 • Projekt DDE
 • Strukturë metalike e zinkuar
 • Mbyllje panele me shkumë poliuretan 40 mm – ngjyra STANDARD
 • Vetrata PVC e bardhë me 4 dhoma
 • Dera e ndarë akses auto
 • Transport

NUK PËRFSHIHEN: Marrja e lejeve dhe autorizimeve të ndërtimit / Pjesë të ngulura / Punime themelesh dhe dysheme / Sistemi i shiut / Instalime të çdo lloji / Montimi i strukturës së paneleve; me kërkesë mund të sigurojmë kundrejt një shume / Shkarkimi

Salla servisi

KARAKTERISTIKA:
 • Gjatësia: 25 metra
 • Gjerësia: 12 metra
 • Lartësia e ullukut: 4 metra;
 • Travee: 5 metra
 • Ngarkesa e dëborës: 200kg/m2
KIT-I PËRFSHIN:
 • Projekte DDE
 • Strukturë metalike e zinkuar
 • Mbyllja e paneleve me shkumë poluretane 40 mm – ngjyra STANDARD
 • Vetrata PVC e bardhë 4 dhoma
 • Dyer ndarëse akses auto
 • Transport

NUK PËRFSHIHEN: Marrja e lejeve dhe autorizimeve të ndërtimit / Pjesë të ngulura / Punime themelesh dhe dysheme / Sistemi i shiut / Instalime të çdo lloji / Montimi i strukturës së paneleve; me kërkesë mund të sigurojmë kundrejt një shume / Shkarkimi

Salla Seli+ Magazina

KARAKTERISTIKA:
 • Gjatësia: 25 metra
 • Gjerësia: 14 metra
 • Gjatësia e ullukut: 4,8 metri
 • Travee: 5 metra
 • Ngarkesa e dëborës: 150kg/m2
 • Kat në travee e parë (14 x 5 m)
KIT-I PËRFSHIN:
 • Projekt DDE
 • Struktura metalike e zinkuar
 • Mbyllje të paneleve me shkumë poliuretane 40 mm – ngjyra STANDARD
 • Vetrata PVC e bardhë me 4 dhoma
 • Dyer të ndara akses auto
 • Transport

NUK PËRFSHIHEN: Marrja e lejeve dhe autorizimeve të ndërtimit / Pjesë të ngulura / Punime themelesh dhe dysheme / Sistemi i shiut / Instalime të çdo lloji / Montimi i strukturës së paneleve; me kërkesë mund të sigurojmë kundrejt një shume / Shkarkimi