Profile të zinkuara

Nga dëshira për të ndihmuar klientët  dhe për të ofruar mundësi sa më komplete, TeraSteel ka hapur në 2013 një qendër të re fabrikimi. Kjo qendër është  e specializuar në prodhimin e profileve të lehta prej çeliku të zinkuar i derdhur i ftohtë.

Profilet e lehta prej çeliku të zinkuar të derdhura me të ftohtë janë një nga kategoritë e produkteve për ndërtim të cilat kanë shumë avantazhe.

Sot, TeraSteel ofron sisteme profilesh të llojit Z, C, U dhe Σ me lartësinë e seksioneve nga 100 mm deri nl 400 mm, me trashësi nga 1-4 mm dhe gjatësi nga 2 m në 13.5 m (ose gjatësi suplementare deri në 15 m).

Profilet e derdhura në të ftohtë mund të përdoren si:

 1. elemente strukture (kryesore) prej çeliku për punime ndërtimi civile , industriale dhe bujqësore;
 2. elemente dytësore të strukturave të rezistencës të ndërtesave për çati ose mure;

Materiali bazë është llamarina prej çeliku të zinkuar, sipas standardeve SR EN 10143 dhe SR EN 10346. Tolerancat në formë dhe dimension respektojnë kërkesat e standardeve SR EN 10162 dhe SR EN 1090-2. Karakteristikat e performancës së produkteve janë sipas standardeve SR EN 1090-1+A1; SR EN 1090-2+A1 dhe projekte ekzekutimi.

Profilet mund të realizohen me shpim automat, sipas kërkesave të projektit. Profilet e lehta prej çeliku të zinkuar bëhen nëpërmjet formimit progresiv me të ftohtë të fletave të llamarinës së zinkuar, të cilat kalojnë nëpërmjet më shumë shtretërve.

Veçantitë e sistemeve të profileve të zinkuara

Përdorimi i disa profileve të formuara nga llamarina e hollë do të thotë praktikisht çelik më pak kurse llojshmëria e dimensioneve mund të arrihet (mund të formohen profile në seri të vogla, pa rritur substancial kostot) i lejon projektuesve në struktura të mira dhe s’diskutohet më të lira.

Fusha e përdorimit

Ndërtesat më të përshtatshme për këtë sistem ndërtimi:

 • sallat e depozitimit;
 • salla ku zhvillohen procese prodhimi;
 • salla ku zhvillohen shërbime të ndryshme (shërbime auto, lavazhe auto, reparte të vogla, ferma për bujqësi);

Përdoret në fushën e ndërtimit , si përbërës  në ndërtim:

 • struktura kryesore (korniza shtyllash dhe trarësh);
 • struktura dytësore (për mbështetjen e veshjes dhe izolimit);
 • trarëve për katet ndërmjetës;
 • fermave me grila (seksione të përbëra me C dhe/ose Σ);
 • mbi katet, papafingo.

Avantazhet e ndërtimeve me profile të zinkuara:

 • Afatet dhe kostot janë të ulëta;
 • Ulja e kohës së punës duke dhënë mundësinë e realizimit të vrimave (për vidat e bashkimit) direkt nga linja e prodhimit;
 • Eliminimi i kohës dhe kostove të ekzekutimit për përgatitjen dhe mbrojtjen e sipërfaqeve metalike (lëmimi , lyerja) të cilat bëhen në rastet e strukturave metalike klasike;
 • Përdorimi i shpejtë i montimit duke përdorur bashkimin e pjesëve me vida;
 • Kostot e transportit të ulëta për shkak të peshës së vogël të elementeve;
 • Montimi i lehtë dhe i shpejtë në kantier;
 • Saktësia e ekzekutimit të detajeve;
 • Jetëgjatësia e madhe e ndërtimeve të realizuara me strukturë të zinkuar, pa kosto suplementare për mirëmbajtjen;
 • Sistem i çmontimit 100%;
 • Sistem riciklues;
 • Rezistencë e lartë në veprimtaritë sizmike në krahasim me strukturat klasike.

Avantazhet e profileve të zinkuara TeraSteel:

 • Shumëllojshmëria e dimensioneve të profileve Z, C, U, Sigma me lartësi të profileve nga 100-400 mm dhe trashësia e llamarinës nga 1.00-4.00 mm;
 • Mundësia e realizimit të disa profileve me dimensione të veçante sipas kërkesës së klientit;
 • Mundësia e realizimit llojshmërie të shpimit (dimensione dhe forma) direkt nga linja e prodhimit;
 • Vrimat mund të kenë diametra të ndryshme nga 12 në 18 mm të kombinuara mund të krijojnë dhe vrima me forma të ndryshme. 

Profil Z

Karakteristikat e përgjithshme

Përdoren në veçanti si veshës të çatisë

Karakteristika teknike

 • Lartësia e seksioneve: 100-400 mm;
 • b1,b2 = 38÷100mm; c1,c2 = 13÷30mm; (c1/b1) maks=0.4; (c2/b2) maks=0.4; (b1,b2/ h) maks=0.5; r=4 mm;
 • këndet e përthyerjes =90º;
 • trashësia: nga 1- në 4 mm;
 • gjatësia e prerjes standard: 2000- 13500 mm; për gjatësi të tjera ju lutemi të kontaktoni departamentin teknik TeraSteel.
 • profilet mund të realizohen me para shpim automat;
 • profilet mund të realizohen me anë të barabarta ose jo të barabarta;
 • cilësia e materialit: S350GD+Z275.

Profil C

Karakteristikat e përgjithshme

Përdoren në veçanti si vizore muri

Karakteristika teknike

 • lartësia e seksioneve: 100-400 mm;
 • b1,b2 = 38÷100mm; c1,c2 = 13÷30mm; (c1/b1) maks= 0.4; (c2/b2) maks= 0.4; (b1,b2/ h) maks=0.5; r=4 mm
 • këndet e përthyerjes =90º;
 • trashësia: nga 1- në 4 mm;
 • gjatësia e prerjes standard: 2000- 13500 mm; për gjatësi të tjera ju lutemi të kontaktoni departamentin teknik TeraSteel;
 • profilet mund të realizohen me para shpim automat;
 • profilet mund të realizohen me anë të barabarta ose jo të barabarta;
 • cilësia e materialit: S350GD+Z275.

Profile Σ

Karakteristikat e përgjithshme

Mund të përdoren në veçanti për formimin e shtyllave dhe trarëve

Karakteristika teknike

 • Lartësia e seksioneve: 200-400 mm;
 • b1,b2 = 38÷100mm; c1,c2 = 13÷30mm; (c1/b1) maks= 0.4; (c2/b2) maks= 0.4; (b1,b2/ h) maks=0.5; 32< (d1, d2) <48 mm; u, v=140º; r=4 mm;
 • këndet e përthyerjes =90º;
 • trashësia: nga 1- në 4 mm;
 • gjatësia e prerjes standard: 2000- 13500 mm; për gjatësi të tjera ju lutemi të kontaktoni departamentin teknik TeraSteel;
 • profilet mund të realizohen me para shpim automat;
 • profilet mund të realizohen me anë të barabarta ose jo të barabarta;
 • cilësia e materialit: S350GD+Z275.

Profile U

Karakteristika të përgjithshme

Përdoren në veçanti si profile udhëzuese

Karakteristika teknike

 • lartësia e seksioneve: 100-400 mm;
 • b1,b2 = 38÷100mm; (b1,b2/ h) maks=0.6; r=4 mm
 • këndi i përthyerjes =90º;
 • trashësia: nga 1 në 4 mm;
 • gjatësia e prerjes standard: 2000- 13500 mm; për gjatësi të tjera ju lutemi të kontaktoni departamentin teknik TeraSteel;
 • profilet mund të realizohen me para shpim automat;
 • profilet mund të realizohen me anë të barabarta ose jo të barabarta;
 • cilësia e materialit: S350GD+Z275.

Konsulencë dhe shërbime të projektimit

Ne ofrojmë këshilla për të zgjedhur llojin e profileve optimale, për të bërë strukturën sekondare dhe për të zgjedhur llojin e duhur të panelit. Nëpërmjet ekipit tonë të dizajnit, ne mund të sigurojmë strukturë të plotë dhe projekte themelimi për një dyqan çelësash.