Mure

Panel termoizolues muri me puthitje të dukshme

Panel termoizolues muri me puthitje të dukshmePanelet termoizoluese, muri, me puthitje të dukshme, IsoPer N, mund të montohen si horizontal, por dhe vertikal, dhe mundësojnë një zgjidhje praktike dhe ekonomike për të gjithë ata të cilët kërkojnë panele me puthitje të dukshme, rezistente dhe të besueshme.Shih katalogun e produktit Kërkoni ofertën Llamarinë çeliku i zinkuar

Panel termoizolues muri me puthitje të fshehur

Panel termoizolues muri me puthitje të fshehurPanelet termoizoluese, muri, me puthitje të fshehur, IsoPer A, mundësojnë një zgjidhje për të kënaqur kërkesat e një pamje estetike. mund të montohen si horizontal, por dhe vertikal, duke lejuar krijimin e disa mureve me vlera të larta dekorative.Shih katalogun e produktit Kërkoni ofertën  Llamarinë çeliku i zinkuar i

Panele Sanduic Termoizoluese

Mure

Panele Sanduic Termoizoluese

Çati

Panele Sanduic Termoizoluese

Panel termoizolues muri me puthitje të dukshme

Panel termoizolues muri me puthitje të dukshme

Panelet termoizoluese, muri, me puthitje të dukshme, IsoPer N, mund të montohen si horizontal, por dhe vertikal, dhe mundësojnë një zgjidhje praktike dhe ekonomike për të gjithë ata të cilët kërkojnë panele me puthitje të dukshme, rezistente dhe të besueshme.

 1. Llamarinë çeliku i zinkuar i paralyer sipas EN 10143, EN 10346 dhe EN 10169, edicionet në fuqi. Mikroprofilimi: STANDARD, PLISSE, LIS
 2. Brendësia: shkumë poliuertane PUR osePIR (nul është dëmtuese ose helmuese).
 3. Guarnicioni mbyllës: siguron një izolim termik dhe mbyllja e lidhjeve midis tyre. Panelet D=30 dhe 40 mm, livrohen pa guarnicion mbyllje. Vetëm me kërkesë paneli D=40 mm livrohet me guarnicion mbyllës
 4. Vida fikse autoperforante me rondele dhe guarnicion EPDM.

Tipuri de microprofilări ale suprafețelor metalice pentru panouri

Aplikime

Panelet termoizoluese, muri, me puthitje të dukshme,të ofruara nga TeraSteel mudn të përdoren në realizimin e mbylljeve të jashtme për një gamë të ndryshme punimesh si:

 • salla industriale;
 • qendra tregtare;
 • depo;
 • Organizime kantieri (module); 
 • Dhoma frigoriferike nga industria ushqimore;
 • Ndërtime social-kulturore (shkolla, mensa , palestra, etj.).
 • ndarje të brendshme të çdo lloj ndërtimi.

Panelet termoizoluese, muri, me puthitje të dukshme IsoPer N  janë të disponueshme me këto dimensione:

 • Gjatësia: 2000-13500 mm;
  • Shkelje të lejueshme:
   • Nga gjatësi më të vogla se 3 m: ± 5 mm;
   • Nga gjatësia më të mëdha se 3 m: ± 10 mm.
  • gjerësia: 1000 mm;
   • shkelje të lejueshme: ± 2 mm.


Trashësia e disponueshme:

Panelet termoizoluese, muri, me puthitje të dukshme IsoPer N janë të dispuneshme me këto trashësi:

 • 30 mm,
 • 40 mm,
 • 50 mm,
 • 60 mm,
 • 80 mm,
 • 100 mm,
 • 120 mm.
 • 80 mm,
 • 100 mm,
 • 120 mm.

Karakteristikat kryesore të paneleve

 • kanë një peshë vetjake të ulët, midis 9-14 kg/m2;
 • kanë një koeficient përcjellje termike të ulët në krahasim me materiale të tjera ndërtimi;
 • kanë papërshkueshmëri të ajrit dhe lagështisë për shkak të përqindjes të lartë të qelizave të mbyllura nga shkuam poliuretane.

Aksesorë

Produktet livrohen bashkë me të gjitha elementet e duhura për montim:

 • Aksesorë metalikë (elemente të kallajit) – livrohen me të njëjtën ngjyrë me panelet.
 • Elementet e fiksimit.

Ambalazhimi

Panelet termoizoluese, muri, me puthitje të dukshme IsoPer N janë të ambalazhuara sipas dimensioneve dhe ngjyrave, direkt nga linja e fabrikës, të mbrojtura me mbështjellës elastik PE,për të shmangur çdo prishje të faqeve të paralyera.

D
(mm)
Greutate
[kg]/m2
U
[W/m2K]
Valori de calcul, încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
0.751.502.253.003.384.134.880.751.502.253.003.384.134.88
U1U2Distanța admisă dintre reazeme [m]
307.970.770.652.942.301.771.331.180.970.823.602.541.771.331.180.970.82
408.350.580.503.852.952.411.811.611.321.114.172.952.411.811.611.321.11
508.740.460.,414.623.292.692.292.041.671.414.653.292.692.292.041.671.41
609.140.370.355.053.572.922.532.382.021.715.053.572.922.532.382.021.71
809.850.280.265.383.813.112.692.542.302.115.383.813.112.692.542.302.11
10010.620.220.215.774.083.332.892.722.462.275.774.083.332.892.722.462.27
12011.480.190.186.264.423.613.132.952.672.466.264.423.613.132.952.672.46

U* – Koeficient përcjellës termik.
U1 – koeficient i përcjellësit termik duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit dhe influencën termike të puthitjes.
U2 – koeficienti i përcjellësit termik duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit. *llogaritur sipas EN 14509:2013, metoda (A.10).

Gjatësia standard e panelit përfshihet nga 2 dhe 13.5 m. Panele deri në maksimum 15 m ose më të shkurtra de 2 m mund të ekzekutohen vetëm me konsultimin paraprak të departamentit teknik.

Tolerancat e dimensioneve sipas EN 14509 – 2013:

GJATËSIA <= 3000 mm

± 5 mm

GJATËSIA > 3000 mm

± 10 mm

Shkelje nga pozicioni pingul

6 mm

GJERËSIA E DUHUR

± 2 mm

TRASHËSIA (D) <100 mm

± 2 mm

Panel termoizolues muri me puthitje të fshehur

Panel termoizolues muri me puthitje të fshehur

Panelet termoizoluese, muri, me puthitje të fshehur, IsoPer A, mundësojnë një zgjidhje për të kënaqur kërkesat e një pamje estetike. mund të montohen si horizontal, por dhe vertikal, duke lejuar krijimin e disa mureve me vlera të larta dekorative.

 

 1. Llamarinë çeliku i zinkuar i paralyer sipas EN 10143, EN 10346 dhe EN 10169, edicionet në fuqi. Mikroprofilimi: STANDARD, PLISSE, LIS
 2. Brendësia: shkumë poliuertane PUR osePIR (nul është dëmtuese ose helmuese).
 3. Guarnicioni mbyllës: siguron një izolim termik dhe mbyllja e lidhjeve midis tyre. Panelet D=40 mm, livrohen pa guarnicion mbyllje.
 4. Vida fikse autoperforante me rondele dhe guarnicion EPDM.

Tipuri de microprofilări ale suprafețelor metalice pentru panouri

Aplikime

Panelet termoizoluese, muri, me puthitje të fshehur, të ofruara nga TeraSteel mudn të përdoren në realizimin e mbylljeve të jashtme për një gamë të ndryshme punimesh si:

 • salla industriale;
 • qendra tregtare;
 • depo;
 • Organizime kantieri (module); 
 • Dhoma frigoriferike nga industria ushqimore;
 • Ndërtime social-kulturore (shkolla, mensa , palestra, etj.).
 • ndarje të brendshme të çdo lloj ndërtimi.

Trashësia e disponueshme:

Panelet termoizoluese, muri, me puthitje të fshehur IsoPer A janë të disponuehsme me këtë trashësi:

 • 40 mm,
 • 50 mm,
 • 60 mm,
 • 80 mm,
 • 100 mm.
 • 120 mm

Panelet termoizoluese, muri, me puthitje të fshehur IsoPer A janë të disponueshme me këto dimensione:

 • gjatësia: 2000-13500 mm;
  • shkelje të lejueshme:
   • për gjatësi më të vogla se 3 m:± 5 mm;
   • për gjatësi më të mëdha se 3 m: ± 10 mm.
  • gjerësia: 1000 mm;
   • shkelje të lejuara: ± 2 mm.

Karakteristikat kryesore të paneleve IsoPerA

 • Kanë një peshë vetjake të ulët , midis 9-14 kg/m2;
 • kanë një koeficient përcjellje termike të ulët në krahasim me materiale të tjera ndërtimi;
 • kanë papërshkueshmëri të ajrit dhe lagështisë për shkak të përqindjes të lartë të qelizave të mbyllura nga shkuam poliuretane.

Aksesorë

Produktet livrohen bashkë me të gjitha elementet e duhura për montim:

 • Aksesorë metalikë (elemente të kallajit) – livrohen me të njëjtën ngjyrë me panelet.
 • Elementet e fiksimit.

Ambalazhimi

Panelet termoizoluese, muri, me puthitje të dukshme IsoPer N janë të ambalazhuara sipas dimensioneve dhe ngjyrave, direkt nga linja e fabrikës, të mbrojtura me mbështjellës elastik PE,për të shmangur çdo prishje të faqeve të paralyera.

 

D
(mm)
Pesha
[kg]/m2
U
[W/m2K]
  
Vlera e llogaritur încărcare din vânt la presiune [kN/m2]
0.751.502.253.003.384.134.880.751.502.253.003.384.134.88
U1U2Distanţa admisă dintre reazeme [m]
408.640.580.503.852.952.411.811.611.321.114.172.952.411.811.611.321.11
509.030.460.414.623.292.692.292.041.671.414.653.292.692.292.041.671.41
609.420.370.355.053.572.922.532.382.021.715.053.572.922.532.382.021.71
8010.130.280.265.383.813.112.692.542.302.115.383.813.112.692.542.302.11
10010.910.220.215.774.083.332.892.722.462.275.774.083.332.892.722.462.27
12011.720.190.186.264.423.613.132.952.672.466.264.423.613.132.952.672.46

U* – Koeficient përcjellës termik.
U1 – koeficient i përcjellësit termik duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit dhe influencën termike të puthitjes.
U2 – koeficienti i përcjellësit termik duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit. *llogaritur sipas EN 14509:2013, metoda (A.10).

Gjatësia standard e panelit përfshihet nga 2 dhe 13.5 m. Panele deri në maksimum 15 m ose më të shkurtra de 2 m mund të ekzekutohen vetëm me konsultimin paraprak të departamentit teknik.

Tolerancat e dimensioneve sipas EN 14509 – 2013

GJATËSIA<= 3000 mm

± 5 mm

GJATËSIA> 3000 mm

± 10 mm

Shkelje nga pozicioni pingul

6 mm

GJERËSIA E DUHUR

± 2 mm

GJERËSIA (D) <100 mm

± 2 mm