Panel termoizolues muri IsoAgro

Paneli IsoBit 5 është një panel  me 5 shtretër dhe mbushur me shkumë poliuretane PUR, i cili përdoret për çatitë të cilat do të izolohen me membrana bitumi ose të një natyre tjetër (psh.: membrana PVC). Pjesa e jashtme e panelit është me karton të bitumuar, kurse pjesa tjetër është prej llamarine çeliku të para lyer. Ky lloj paneli fiksohet direkt në pjesën metalike të strukturës.

Paneli IsoBit 5 përdoret për çatitë me pjerrësi minimale 7% (pjerrësia maksimale jepet në projekt).

  1. Kartoni i bitumuar – lejon termoizolimin e mëtejshëm të çatisë.
  2. Mbushja: shkumë poliuritane PUR (nuk është e dëmshme as helmuese).
  3. Llamarina me çelik të zinkuar e para lyer sipas EN 10143, EN 10346 dhe EN 10169, edicionet në fuqi.
  4. Vida fiksuese autoperforant.

Încărcări admisibile:

D
(mm)
Pesha
[kg]/m2
U*
[W/m2K]
 
Vlerat e llogaritjes, ngarkesa e dëborës[kN/m2]
0.751.001.50
U1U2Distanca e lejuar midis mbështetësve  [m]
406.800.520.502.52.11.8
507.200.430.412.52.11.8
607.600.360.352.52.11.8
808.300.270.262.52.11.8
1009.000.220.212.52.11.8

U* – koeficient përcjellje termike.

U1 – koeficient përcjellje termike duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit dhe influenca termike të puthitjes.

U2 – Koeficienti i përcjelljes termike duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit.

Gjatësia standard e penalit është nga 2 dhe 10 m. Panelet që tejkalojnë këtë interval, mund të ekzekutohen me konsultimin paraprak të departamentit teknik.

Tolerancat e dimensioneve sipas

Latime utila± 7,5mm GJATËSIA : D= 40mm± 3mm
GJATËSIA midis 2.000 – 4.000 mm± 10 mm GJATËSIA : D= 50, 60mm± 4mm
GJATËSIA > 4.000 mm± 15 mm GJATËSIA : D= 80, 100mm+6mm, -4mm
Perpendicularitate -Sb≤ 5mm/m   
Planitate –suprafata >0,75 m2≤ 10   

Conform : EN 13165