Destinacione të posaçme

Panel termoizolues muri IsoBit

Panel termoizolues çatie IsPanelet IsoAgro rekomnadohen për muret e çative të ndërtesave agrozooteknike, ku pjerrësia minimale është prej 7%. Ky lloj paneli termoizolues  është i disponueshëm me 3 dhe 5 valë,   përpara ka përbërje fibre qelqi dhe një me llamarinë çeliku i paralyer, në brendësi ka shkumë poliuritani  PUR.Shikoni portofolin TerasteelShih katalogun e produktit Kërkoni

Panel termoizolues muri IsoAgro

Panel termoizolues muri IsoAgroPaneli IsoBit 5 është një panel  me 5 shtretër dhe mbushur me shkumë poliuretane PUR, i cili përdoret për çatitë të cilat do të izolohen me membrana bitumi ose të një natyre tjetër (psh.: membrana PVC). Pjesa e jashtme e panelit është me karton të bitumuar, kurse pjesa tjetër është prej llamarine

Panel termoizolues muri IsoSano

Panel termoizolues muri IsoSanoPanelet termoizoluese IsoSano  japin një zgjidhje për realizimin e puthitjeve, për objektet me higjienë strikte, por dhe një alternativë për çatitë e ndërtesave agrozooteknike, ku pjerrësia minimale e çatisë është 7%.Shikoni portofolin TerasteelShih katalogun e produktit Kërkoni ofertën IsoSano 3IsoSano 5IsoSano AIsoSano NPanelet IsoSano 3 dhe IsoSano 5 kanë panele termoizoluese me

Panel termoizolues muri për dhomat frigoriferike

Panel termoizolues muri për dhomat frigoriferikeSistemi IsoFrig mundëson një zgjidhje ideale për ndërtimin e dhomave frigoriferike dhe hapësirave të procesit dhe/ose ruajtjes së ushqimeve. Kombinimi i llojit ”frigo” i jep një plus izolimi termik.Shikoni portofolin TerasteelShih katalogun e produktit Kërkoni ofertën Llamarinë prej çeliku të zinkuar sipas EN 10143, EN 10346 dhe EN 10169, edicionet

Panele Sanduic Termoizoluese

Mure

Panele Sanduic Termoizoluese

Çati

Panele Sanduic Termoizoluese

Panel termoizolues muri IsoBit

Panel termoizolues çatie Is

Panelet IsoAgro rekomnadohen për muret e çative të ndërtesave agrozooteknike, ku pjerrësia minimale është prej 7%. Ky lloj paneli termoizolues  është i disponueshëm me 3 dhe 5 valë,   përpara ka përbërje fibre qelqi dhe një me llamarinë çeliku i paralyer, në brendësi ka shkumë poliuritani  PUR.

 

 1. Llamarinë çeliku i zinkuar i paralyer sipas EN 10143, EN 10346 dhe EN 10169, edicionet në fuqi. Mikroprofilimi: STANDARD.
 2. Brendësia: shkumë poliuertane PUR osePIR (nul është dëmtuese ose helmuese).
 3. Fibra e qelqit është rezistente nga mikro organizmat, bakteret ose acidet, të cilat gjenden në përgjithësi në ferma. Trashësia 0.5 mm. Ngjyra: e bardhë e mbyllur.
 4. Vida fikse autoperforante me rondele dhe guarnicion EPDM.
 5. Kasetë metalike me guarnicion.

Ngarkesat e lejuara:

D
(mm)

Pesha
[kg]/m2

U*
[W/m2K]

 

Vlera e llogaritjes, ngarkesa me dëborë zăpadă [kN/m2]

0.75

1.00

1.50

2.00

U1

U2

Distanca e lejuar reazeme [m]

60

7.60

0.36

0.35

2.5

2.1

1.8

1.5

80

8.30

0.27

0.26

2.5

2.1

1.8

1.5

100

9.00

0.22

0.21

2.5

2.1

1.8

1.5

U* – Koeficient përcjellës termik.

U1 – koeficient i përcjellësit termik duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit dhe influencën termike të bashkimit.

U2 – koeficienti i përcjellësit termik duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit. *llogaritur sipas EN 14509:2013, metoda (A.10).

Tolerancat e dimensioneve:

TOLERANTE PENTRU LUNGIME SI LATIME

1000 pana la 2000 mm

± 7,5

[mm]

2001 pana la 4000 mm

± 10

[mm]

                      > 4000 mm

± 15

[mm]

 

CLASA DE TOLERANTA PENTRU GROSIME [mm]

 

Clasa

Grosime nominala panou [mm]

 

< 50

50 si 60

80 si 100

 

T1

± 3

± 4

+6, -4

Notă: Lungimile nesituate în aceste intervale, se pot executa doar cu consultarea prealabilă a departamentului tehnic.

Panel termoizolues muri IsoAgro

Panel termoizolues muri IsoAgro

Paneli IsoBit 5 është një panel  me 5 shtretër dhe mbushur me shkumë poliuretane PUR, i cili përdoret për çatitë të cilat do të izolohen me membrana bitumi ose të një natyre tjetër (psh.: membrana PVC). Pjesa e jashtme e panelit është me karton të bitumuar, kurse pjesa tjetër është prej llamarine çeliku të para lyer. Ky lloj paneli fiksohet direkt në pjesën metalike të strukturës.

Paneli IsoBit 5 përdoret për çatitë me pjerrësi minimale 7% (pjerrësia maksimale jepet në projekt).

 1. Kartoni i bitumuar – lejon termoizolimin e mëtejshëm të çatisë.
 2. Mbushja: shkumë poliuritane PUR (nuk është e dëmshme as helmuese).
 3. Llamarina me çelik të zinkuar e para lyer sipas EN 10143, EN 10346 dhe EN 10169, edicionet në fuqi.
 4. Vida fiksuese autoperforant.

Încărcări admisibile:

D
(mm)
Pesha
[kg]/m2
U*
[W/m2K]
 
Vlerat e llogaritjes, ngarkesa e dëborës[kN/m2]
0.751.001.50
U1U2Distanca e lejuar midis mbështetësve  [m]
406.800.520.502.52.11.8
507.200.430.412.52.11.8
607.600.360.352.52.11.8
808.300.270.262.52.11.8
1009.000.220.212.52.11.8

U* – koeficient përcjellje termike.

U1 – koeficient përcjellje termike duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit dhe influenca termike të puthitjes.

U2 – Koeficienti i përcjelljes termike duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit.

Gjatësia standard e penalit është nga 2 dhe 10 m. Panelet që tejkalojnë këtë interval, mund të ekzekutohen me konsultimin paraprak të departamentit teknik.

Tolerancat e dimensioneve sipas

Latime utila± 7,5mm GJATËSIA : D= 40mm± 3mm
GJATËSIA midis 2.000 – 4.000 mm± 10 mm GJATËSIA : D= 50, 60mm± 4mm
GJATËSIA > 4.000 mm± 15 mm GJATËSIA : D= 80, 100mm+6mm, -4mm
Perpendicularitate -Sb≤ 5mm/m   
Planitate –suprafata >0,75 m2≤ 10   

Conform : EN 13165

Panel termoizolues muri IsoSano

Panel termoizolues muri IsoSano

Panelet termoizoluese IsoSano  japin një zgjidhje për realizimin e puthitjeve, për objektet me higjienë strikte, por dhe një alternativë për çatitë e ndërtesave agrozooteknike, ku pjerrësia minimale e çatisë është 7%.

IsoSano 3

IsoSano 5

IsoSano A

IsoSano N

Panelet IsoSano 3 dhe IsoSano 5 kanë panele termoizoluese me 3 dhe 5 shtretër, pjesën e brendshme e kanë me llamarinë të zinkuar të mbuluar me film PVC. Këto lloje panelesh rekomandohen për mjediset agrozooteknike, të cilat i rezistojnë agjentëve agresiv.

IsoSano A është një panel termoizolues muri, me kapje të fshehur. Pjesa e brendshme  është prej llamarine të zinkuar mbuluar me film PVC, me pjesën e brendshme  me llamarinë të paralyer.

IsoSano N është një panel termoizolues muri, me kapjet e dukshme. Ky lloj paneli mund të ketë një anë ose të dyja anët me llamarinë të zinkuar mbuluar me film PVC.

Panelet termoizoluese IsoSano mudn të përdorten në mjedise me 100% lagështi relative. Nul mund të përdoren në sipërfaqet të cilat kanë kontakt me rrezet UV. Kështu , magazinimi i tyre do të bëhet në mjedise të mbyllura.

Mirëmbajtja e paneleve IsoSano

Ky lloj materiali mundëson një pastrim të lehtë dhe ka rezistencë të madhe nga njolla të ndryshme (gjalpë, margarinë, vajra vegjetale, uthull, vajra lubrifiante, acidet citrike, acide laktike, solucione me sodë kaustike, vajra të ndryshme ushqimorë etj).

Mirëmbajtja rekomandohet të bëhet me: ujë dhe një sapun neutru.

Përdoret një sfyngjer i butë për të shmangur produktet agresive, respektivisht: acetonë, toluen, acetat  etili dhe substanca të ngjashme.

Bistrița: IsoSano N, IsoSano A, IsoSano 3, IsoSano 5

Leskovac: IsoSano N, IsoSano A, IsoSano 5

Panel termoizolues muri për dhomat frigoriferike

Panel termoizolues muri për dhomat frigoriferike

Sistemi IsoFrig mundëson një zgjidhje ideale për ndërtimin e dhomave frigoriferike dhe hapësirave të procesit dhe/ose ruajtjes së ushqimeve. Kombinimi i llojit ”frigo” i jep një plus izolimi termik.

 1. Llamarinë prej çeliku të zinkuar sipas EN 10143, EN 10346 dhe EN 10169, edicionet në fuqi, me këto finisime: poliester, fletë PVC ushqimore, PVDF. Mikroprofile: STANDARD, LIS, PLISSE
 2. Brendësia: shkumë poliuretan PUR dhe PIR (nuk është dëmtuese ose helmuese )).
 3. Llamarinë me mbulesë: poliester, fletë PVC ushqimore, PVDF.

Avantazhet dhe mundësitë e sistemit me panele IsoFrig

Sistemi paneleve IsoFrig, në brendësi është me shkumë poliuretane PUR ose kundra zjarrit PIR (+RF) për dhomat frigoriferike, ofron këto përfitime:

 • Rezistencë termike të madhe;
 • Rezistencë mekanike;
 • Nuk thith ujin;
 • Jetëgjatë;
 • Mund të instalohet lehtë dhe shpejt.

Panelet IsoFrig janë projektuar për objekte me temperatura nga -40°C – 0°C. Ato mund të përdoren në fusha si: dhoma frigoriferike dhe ringrirje, përpunimi i ushqimeve, objekte me higjienë strikte  .

Mbyllja e bashkimit të paneleve:

- Bashkimi lejon izolimin termik;

- respektohen kërkesat për dhomat dhe depot frigoriferike.

Gjatësia standard a panelit është nga 2 dhe 13.5 m. Panelet deri në maksimum 15 m ose më të shkurtra de 2 m do të ekzekutohen vetëm me konsultimin paraprak të departamentit teknik.

D
(mm)
Pesha
[kg]/m2
U
[W/m2K]
  
Vlera e llogarisë, ngarkimit na era në presion [kN/m2]
0.751.502.253.003.384.134.880.751.502.253.003.384.134.88
U1U2Distanca e lejuar midis mbështetësve [m]
12011.480.190.186.264,423.613.132.952.672.466.264.423.613.132.952,672.46
15012.50.150.146.974.934.023.493.292.972.746.974.934.023.493.292.972.74
20014.40.110.118.085.714.664.043.813.453.178.085.714.664.043.813.453.17

Ngjyrat standard

• RAL 9002
• RAL 9010

Shënim:  kompania ka të drejtë të modifikojë gamën e ngjyrave standard pa një njoftim paraprak!

Ngarkesat e lejuara:

U* – koeficient përcjellje termike.
U1 – koeficient përcjellje termike duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit dhe influenca
termike e puthitjes.
U2 – Koeficienti i përcjelljes termike duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit. *Llogaritur sipas EN 14509:2013, metoda (A.10).

Tolerancat e dimensioneve sipas EN 14509 – 2013:

GJATËSIA<= 3000 mm

± 5 mm

GJATËSIA> 3000 mm

± 10 mm

Shkelje në pozicionin pingul

6 mm

GJERËSIA E DUHUR

± 2 mm

TRASHËSIA (D) > 100 mm

± 2 %