Çati

Panele termoizoluese çatie me 3 valë

Panele termoizoluese çatie me 3 valëPanelet termoizoluese për çati, IsoAc 3, me shkumë poliuretane PUR dhe shkuma poliuretane ignifugata PIR.Paneli IsoAc 3 është një panel çatie me 3 valë të ngurta. Ky mund të përdoret për të gjitha aplikimet e ndërtimeve, ku pjerrësia e çatisë është më e madhe se 7%. Paneli IsoAc 3 ka

Panele teromizoluese çatie me 5 valë

Panele teromizoluese çatie me 5 valëPanelet termoizoluese për çati, IsoAc 5, me shkumë poliuretane PUR dhe shkuma poliuretane ignifugata PIR Shikoni portofolin TerasteelShih katalogun e produktitKërkoni ofertën Ky mund të përdoret për të gjitha aplikimet e ndërtimeve, ku pjerrësia e çatisë është më e madhe se 7%.Llamarinë çeliku i zinkuar i paralyer sipas EN 10143, EN 10346

Panele Sanduic Termoizoluese

Mure

Panele Sanduic Termoizoluese

Çati

Panele Sanduic Termoizoluese

Panele termoizoluese çatie me 3 valë

Panele termoizoluese çatie me 3 valë

Panelet termoizoluese për çati, IsoAc 3, me shkumë poliuretane PUR dhe shkuma poliuretane ignifugata PIR.

Paneli IsoAc 3 është një panel çatie me 3 valë të ngurta. Ky mund të përdoret për të gjitha aplikimet e ndërtimeve, ku pjerrësia e çatisë është më e madhe se 7%. Paneli IsoAc 3 ka 3 shtresa, të vendosura me një gjerësi prej 1 m, duke plotësuar kështu kërkesat normale të rezistencës, izolimi termik dhe estetik, dhe siguron një zgjidhje praktike dhe ekonomike.

 1. Llamarinë çeliku i zinkuar i paralyer sipas EN 10143, EN 10346 dhe EN 10169, edicionet në fuqi. Mikroprofilimi: STANDARD.
 2. Brendësia: shkumë poliuertane PUR osePIR (nul është dëmtuese ose helmuese).
 3. Guarnicioni mbyllës: siguron një izolim termik dhe mbyllja e lidhjeve midis tyre.
 4. Vida fikse autoperforante me rondele dhe guarnicion EPDM.
 5. Kasetë metalike me guarnicion.

Panelet termoizoluese për çatitë IsoAc 3 mudn të përdoren në realizimin e mbylljeve të jashtme për një gamë të variueshme punimesh si:

 • Depo industriale;
 • Qendra tregtare;
 • Magazina;
 • Organizime kantieri (module); 
 • Dhoma frigoriferike nga industria ushqimore;
 • Ndërtime social-kulturore (shkolla, mensa , palestra, etj.).

Trashësitë e disponueshme

 • 30 - 150 mm.

Dimensionet e disponueshme:

 • gjatësia: 2000-13500mm;
  • shkelje të pranueshme:
   • në gjatësi më të vogla prej 3 m: ± 5 mm;
   • në gjatësi më të mëdha 3 m: ± 10 mm.
  • Gjerësia: 1000 mm;
   • Shkelje të pranueshme: ± 2 mm.

Karakteristikat kryesore të paneleve IsoAc 3

 • Kanë një peshë vetjake të ulët , midis 9-14 kg/m2;
 • Kanë një koeficient të përcjelljes termike më të ulët se materialet e tjera të ndërtimit;
 • Prezanton papërshkueshmëri të ajrit dhe lagështisë për shkak të përqindjes së lartë të qelizave të mbyllura me shkumë  

Aksesorë

Produktet livrohen bashkë me të gjitha elementet e duhura për montim:

 • Aksesorë metalikë (elemente të kallajit) – livrohen me të njëjtën ngjyrë me panelet.
 • Elementet e fiksimit.

Ambalazhimi

Panelet termoizoluese IsoAc 3 janë të ambalazhuara sipas dimensioneve dhe ngjyrave, direkt nga linja e fabrikës, të mbrojtura me mbështjellës elastik PE,për të shmangur çdo prishje të faqeve të paralyera. Numri i paneleve për çdo pako varet nga gjatësia dhe trashësia e tyre.

Shënim: Panelet termoizoluese soAc 3 deri në 15000 mm ose më të shkurtra 2000 mm mund të ekzekutohen vetëm me konsultimin paraprak të departamentit teknik.

Încărcări admisibile:

D
(mm)

Greutate
[kg]/m2

U
[W/m2K]

  

Vlera calcul, încărcare de zăpadă [kN/m2]

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

U1

U2

Distanța admisă dintre reazeme [m]

30

8.40

0.68

0.65

2.46

1.62

1.28

1.09

1.02

0.91

0.84

2.46

1.62

1.28

1.09

1.02

0.91

0.84

40

8.79

0.52

0.50

2.93

1.83

1.39

1.16

1.08

0.96

0.87

2.93

1.83

1.39

1.16

1.08

0.96

0.87

50

9.18

0.43

0.41

3.60

2.18

1.59

1.29

1.19

1.04

0.93

3.19

2.16

1.59

1.29

1.19

1.04

0.93

60

9.57

0.36

0.35

4.08

2.45

1.72

1.36

1.24

1.07

0.95

3.34

2.23

1.72

1.36

1.24

1.07

0.95

80

10.28

0.27

0.26

5.19

3.23

2.23

1.66

1.47

1.22

1.06

3.63

2.38

1.87

1.58

1.47

1.22

1.06

100

11.04

0.22

0.21

5.97

3.82

2.62

1.88

1.64

1.32

1.13

3.78

2.47

1.93

1.63

1.52

1.32

1.13

120

11.80

0.18

0.18

6.53

4.26

3.00

2.15

1.85

1.44

1.20

3.80

2.53

1.98

1.67

1.56

1.39

1.20

U* – Koeficient përcjellës termik.

U1 – koeficient i përcjellësit termik duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit dhe influencën termike të bashkimit.
U2 – koeficienti i përcjellësit termik duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit. *llogaritur sipas EN 14509:2013, metoda (A.10).

Gjatësia standard e panelit përfshihet nga 2 dhe 13.5 m. Panele deri në maksimum 15 m ose më të shkurtra de 2 m mund të ekzekutohen vetëm me konsultimin paraprak të departamentit teknik.

Nëse gjatësia e çatisë është më e madhe se gjatësia standard e livrimit të paneleve , çatia mund të realizohet nga 2 panele të bashkuara kokë më kokë, me mbivendosjen e llamarinës së jashtme të panelit nga maja me një distancë prej 150-250 mm sipas pjerrtësisë së çatisë. Dimensionet e mbivendosjeve sipas pjerrtësisë së çatisë:
– për pjerrësi P>15% – mbivendosje minim 150 mm
– për pjerrësi P≤15% – mbivendosje minim 250 mm

Prerja e paneleve (prerja e llamarinës së poshtme dhe brendësisë me shkumë) në distancën e kërkuar mund të realizohet direkt nga fabrika. Largimi nga llamarinës dhe brendësisë së shkumës, në zonën që do të mbivendoset, realizohet në kantier. Për të realizuar vendosjen , gjatësia minimale e paneleve duhet të jetë prej 5 m.


Tolerancat dimensionale sipas EN 14509 – 2013:

GJATËSIA <= 3000 mm

± 5 mm

GJATËSIA > 3000 mm

± 10 mm

Shkelje nga pozicioni pingul

6 mm

GJERËSI A E DUHUR

± 2 mm

TRASHËSIA (D) <= 100 mm

± 2 mm

TRASHËSIA (D) > 100 mm

± 2 %

Panele teromizoluese çatie me 5 valë

Panele teromizoluese çatie me 5 valë

Panelet termoizoluese për çati, IsoAc 5, me shkumë poliuretane PUR dhe shkuma poliuretane ignifugata PIR

 

 Ky mund të përdoret për të gjitha aplikimet e ndërtimeve, ku pjerrësia e çatisë është më e madhe se 7%.

 1. Llamarinë çeliku i zinkuar i paralyer sipas EN 10143, EN 10346 dhe EN 10169, edicionet në fuqi. Mikroprofilimi: STANDARD.
 2. Brendësia: shkumë poliuertane PUR osePIR (nul është dëmtuese ose helmuese).
 3. Guarnicioni mbyllës: siguron një izolim termik dhe mbyllja e lidhjeve midis tyre.
 4. Vida fikse autoperforante me rondele dhe guarnicion EPDM.
 5. Kasetë metalike me guarnicion.

Panelet termoizoluese për çatitë IsoAc 3 mudn të përdoren në realizimin e mbylljeve të jashtme për një gamë të ndryshme punimesh si:

 • Depo industriale;
 • Qendra tregtare;
 • Magazina;
 • Organizime kantieri (module); 
 • Dhoma frigoriferike nga industria ushqimore;
 • Ndërtime social-kulturore (shkolla, mensa , palestra, etj.).

Dimensione të disponueshme:

 • Gjatësia: 2000-13500 mm;
  • Shkelje të pranueshme:
   • Në gjatësi më të vogla se 3 m: ± 5 mm;
   • Në gjatësi më të mëdha se 3 m: ± 10 mm.
  • Gjerësia: 1000 mm;
   • Shkelje të pranueshme: ± 2 mm.

Karakteristikat kryesore të paneleve IsoAc 5

 • Kanë një peshë vetjake të ulët , midis 9-14 kg/m2;
 • Kanë një koeficient të përcjelljes termike më të ulët se materialet e tjera të ndërtimit;
 • Prezanton papërshkueshmëri të ajrit dhe lagështisë për shkak të përqindjes së lartë të qelizave të mbyllura me shkumë  

Aksesorë

Produktet livrohen bashkë me të gjitha elementet e duhura për montim:

 • Aksesorë metalikë (elemente të kallajit) – livrohen me të njëjtën ngjyrë me panelet.
 • Elementet e fiksimit.

Ambalazhimi

Panelet termoizoluese IsoAc 5 janë të ambalazhuara sipas dimensioneve dhe ngjyrave, direkt nga linja e fabrikës, të mbrojtura me mbështjellës elastik PE,për të shmangur çdo prishje të faqeve të paralyera.

Shënim: Panelet termoizoluese soAc 5 deri në 15000 mm ose më të shkurtra 2000 mm mund të ekzekutohen vetëm me konsultimin paraprak të departamentit teknik

Încărcări admisibile:

D
(mm)

Pesha
[kg]/m2

U
[W/m2K]

  

Valori de calcul, încărcare de zăpadă [kN/m2]

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

U1

U2

Distanța admisă dintre reazeme [m]

30

8.85

0.68

0.65

3.26

2.18

1.72

1.45

1.36

1.21

1.11

3.26

2.18

1.72

1.45

1.36

1.21

1.11

40

9.24

0.52

0.50

3.71

2.42

1.85

1.54

1.43

1.27

1.15

3.71

2.42

1.85

1.54

1.43

1.27

1.15

50

9.63

0.43

0.41

4.26

2.73

2.04

1.66

1.53

1.34

1.20

4.26

2.73

2.04

1.66

1.53

1.34

1.20

60

10.02

0.36

0.35

4.68

3.07

2.26

1.81

1.65

1.43

1.27

4.59

3.07

2.26

1.81

1.65

1.43

1.27

80

10.72

0.27

0.26

5.51

3.84

2.81

2.18

1.96

1.64

1.43

4.99

3.29

2.57

2.17

1.96

1.64

1.43

100

11.47

0.22

0.21

6.27

4.52

3.33

2.56

2.28

1.87

1.59

5.28

3.46

2.68

2.25

2.09

1.86

1.59

120

12.23

0.18

0.18

6.81

5.04

3.76

2.90

2.58

2.08

1.73

5.28

3.51

2.74

2.29

2.13

1.89

1.71

U* – Koeficient përcjellës termik.
U1 – koeficient i përcjellësit termik duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit dhe influencën termike të bashkimit.
U2 – koeficienti i përcjellësit termik duke marrë parasysh gjeometrinë e profilit të panelit. *llogaritur sipas EN 14509:2013, metoda (A.10).

Gjatësia standard e panelit përfshihet nga 2 dhe 13.5 m. Panele deri në maksimum 15 m ose më të shkurtra de 2 m mund të ekzekutohen vetëm me konsultimin paraprak të departamentit teknik.

Nëse gjatësia e çatisë është më e madhe se gjatësia standard e livrimit të paneleve , çatia mund të realizohet nga 2 panele të bashkuara kokë më kokë, me mbivendosjen e llamarinës së jashtme të panelit nga maja me një distancë prej 150-250 mm sipas pjerrtësisë së çatisë. Dimensionet e mbivendosjeve sipas pjerrtësisë së çatisë:
– për pjerrësi P>15% – mbivendosje minim 150 mm
– për pjerrësi P≤15% – mbivendosje minim 250 mm

Prerja e paneleve (prerja e llamarinës së poshtme dhe brendësisë me shkumë) në distancën e kërkuar mund të realizohet direkt nga fabrika. Largimi nga llamarinës dhe brendësisë së shkumës, në zonën që do të mbivendoset, realizohet në kantier. Për të realizuar vendosjen , gjatësia minimale e paneleve duhet të jetë prej 5 m.


Tolerancat dimensionale sipas EN 14509 – 2013:

GJATËSIA <= 3000 mm

± 5 mm

GJATËSIA > 3000 mm

± 10 mm

Shkelje nga pozicioni pingul

6 mm

GJERËSIA E DUHUR

± 2 mm

TRASHËSIA  (D) <= 100 mm

± 2 mm

TRASHËSIA (D) > 100 mm

± 2 %