Llamarina e valëzuar e mëvetësishme TRS 153-840

Llamarina e valëzuar e mëvetësishme  prej 153 mm, e ofruar nga TeraSteel, është zgjidhja ideale për realizimin e çative të llojit verandë, tarracë, me pjerrësi të vogël (këndi deri në 5°) dhe me hapje të madhe midis elementeve strukturale (4-9m), si mbështetës për produktet termoizoluese dhe hidroizoluese. Një tjetër mundësi përdorimi të këtij produkti është dhe realizimi i kateve ndërmjetëse ku ka rolin e një kallëpi të zbehtë.

  • Ndërtesa logjistike dhe magazinimi;
  • Ndërtesa industriale;
  • Palestra;
  • Ndërtesa bujqësore

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT:

Lartësia e valëzimit: 153 mm

Gjerësia e duhur: 840 mm

Trashësia e llamarinës: 0.75, 0.88, 1, 1.25 mm

Gjatësia minimale: 2000 mm

Gjatësia maksimale: 13500 mm

Standard produkt : EN 14782:2006

Cilësia e materialit: S320GD+Z+Poliester (EN 10346:2015)

Toleranca e lëndës së parë: EN 10143:2006

Toleranca e lëndës së fundit: EN 508-1:2014