TeraSteel furnizon një gamë të gjerë vida fiksimi autoperforare, të parashikuara me rondele dhe garnitura mbyllje, për fiksimin e të gjitha llojeve të strukturave (metal, dru, beton).

Gama e ngjyrave të disponueshme: ngjyrat standard të sipërfaqeve metalike për panele.

Gjithashtu, ju vëmë në dispozicion vida metalike për realizimin e montimit të paneleve të zinkuara.

Vëzhgime

Rekomandohet fiksimi i paneleve të çative me panelet suport, me një numër vidash sipas valëzimit (minim 3/m2). Rekomandohet përdorja e kapakëve për çdo vidë. Fiksimi i paneleve të murit në panelet suport, rekomandohet të bëhen me minimum 3 vida për m2. Duhet të rritet numri i vidave për fiksimin e paneleve të cilat vendosen në anën e jashtme të ndërtesës!

KAPAKË

Përdoren për konsolidimin e kapjes së paneleve të çative.
Jep ngurtësi dhe siguri. Mund të lëvrohet me të gjitha ngjyrat e gamës RAL.

KAPAKË

Me porosi, mund të lëvrojmë kapakë për vidat fiksuese me të njëjtën ngjyrë me faqen e jashtme të paneleve të fasadës.

SHIRITI MBYLLËS

Shiriti izolues është një elastomer polimer ultraperformant, vendosur në një letër speciale, e cila përdoret për izolimin suplementar të paneleve sanduiç të çative si dhe të qepjeve të llamarinës. Siguron mbylljen perfekte kundra ujit dhe lagështisë.

Shiriti ngjitës prej polietilen përdoret për mbylljen ku bashkohen panelet sanduiç dhe ndriçuesit si dhe mbylljet e izolimeve të ndryshme midis llamarinave.

Pentru structuri de lemn cu
grosime de până la 6 mm
UTILIZARE
tip panou - grosimi panou
DIMENSIUNIOBSERVAȚII
IsoPer - 30, 406.3 x 62 v16
IsoPer - 50, 606.3 x 82 v16
IsoPer - 80, IsoAc - 30, 406.3 x 102 v16
IsoPer - 100, IsoAc - 50, 606.3 x 122 v16
IsoPer - 120, IsoAc - 806,3 x 152 v16
IsoAc - 1006.3 x 172 v16
IsoAc - 120, IsoFrig - 1506.3 x 195 v16
Pentru structuri metalice cu
grosime de până la 12 mm
UTILIZARE
tip panou - grosimi panou
DIMENSIUNIOBSERVAȚII
IsoPer - 306.3 x 70 v16
IsoPer - 406.3 x 80 v16
IsoPer - 50, 606.3 x 95 v16
IsoPer - 80, IsoAc - 30, 406.3 x 115 v16
IsoPer - 100, IsoAc - 50, 606.3 x 135 v16
IsoPer - 120, IsoAc - 806.3 x 155 v16
IsoAc - 100, 120, IsoFrig - 1506.3 x 195 v16
IsoFrig - 2006.3 x 235 v16
Pentru camere frigorificeUTILIZARE
tip panou - grosimi panou
DIMENSIUNI
IsoFrig - 1506.3 x 195 v16 inox
IsoFrig - 2006.3 x 245 v16 inox
Pentru structuri metalice cu
grosime de până la 6 mm
UTILIZARE
tip panou - grosimi panou
DIMENSIUNIOBSERVAȚII
IsoPer - 30, 40, 506.3 x 100 GTW
IsoPer - 60, IsoAc - 306.3 x 120 GTW
IsoPer - 80, IsoAc - 40, 506.3 x 140 GTW
IsoPer - 100, IsoAc - 606.3 x 160 GTW
IsoAc - 120, IsoAc - 80, 1006.3 x 210 GTW
IsoAc - 1206.3 x 260 GTW
Pentru structuri metalice cu
grosime de până la 6 mm
UTILIZARE
tip panou - grosimi panou
DIMENSIUNI
IsoPer - 30, 40, 506.3 x 100 BS
IsoPer - 60, IsoAc - 306,3 x 120 BS
IsoPer - 80, IsoAc - 40, 506.3 x 140 BS
IsoPer - 100, 120, IsoAc - 60, 806.3 x 160 BS
IsoAc - 1006.3 x 180 BS
IsoAc - 1206.3 x 200 BS
NIT ORB - pentru îmbinarea prin
suprapunere a profilelor din tablă
OBSERVAȚII