• 2007

  2007 MK

  Në momenti kur TeraPlast u bë aksionari kryesor , me pjesëmarrje prej 70.42%, kompania TeraSteel u riorganizua për kryerjen e aktivitetit të prodhimit të paneleve termoizoluese me përbërje shkume poliuretane

 • 2017

  2017 AL

  Kryhet riemërtimi i kompanisë Plastsistem, e cila bëhet TeraSteel. Emërtimi i ri përfaqëson shumë më mirë fushën e aktivitetit, drejtimin e zhvillimit në të ardhmen  dhe pjesëmarrja në Grupin TeraPlast.

  TeraSteel DOO – Grupi TeraPlast blen fabrikën e paneleve termoizoluese Interlemind në Serbi dhe hap TeraSteel Serbi. Kjo është njësia e parë me prodhim rumun i inauguruar pas 1990. Kështu, TeraSteel arrin të mbulojë më mirë shitjet në zonën e ish Jugosllavisë.

 • 2013

  2013 AL

  TeraSteel fillon prodhimin e strukturave të zinkuara, në sajë të një investimi prej 2.5 milion  euro, financuar rreth 50% nga fondet evropiane, nëpërmjet Programit Operacional Sektorial “Rritja e konkurrencës ekonomike”. Nëpërmjet këtij investimi, TeraSteel ofron ndërtimin e kompletuar të sallave.

 • 2010

  2010 AL

  Përfundon modernizimi i linjës PU.MA, në sajë të disa investimeve prej 1.5 mil. euro. Modernizimi i teknologjisë do të çojë në një rritje të prodhimtarisë dhe do i lejojë kompanisë shtrirjen e protofolit të produkteve.

 • 2008 - 2009

  2008 – 2009 AL

  TeraSteel investon 1 mil. euro në zhvillimin e kapaciteteve të prodhimit.

 • 2007

  2007 AL

  Në momenti kur TeraPlast u bë aksionari kryesor , me pjesëmarrje prej 70.42%, kompania TeraSteel u riorganizua për kryerjen e aktivitetit të prodhimit të paneleve termoizoluese me përbërje shkume poliuretane

 • 1995-2006

  1995 – 2006 AL

  Në këtë periudhë, TeraSteel zhvillon aktivitete të fabrikimit të produkteve me injeksion, të prodhimeve PVC, por dhe të tregtimit të produkteve të TeraPlast. Zhvillohet gjithashtu rrjeti i shpërndarjes, me hapjen e disa qendrave tregtare në Constanța, Iași, Galați dhe Oradea.

 • 1994

  1994 AL

  Krijohet kompania Plastsistem, sot TeraSteel, duke pasur aksionarë TeraPlast me 17.9% dhe disa persona të tjera fizike.

20072017201320102008 - 200920071995-20061994
 • 2007

  2007 MK

  Në momenti kur TeraPlast u bë aksionari kryesor , me pjesëmarrje prej 70.42%, kompania TeraSteel u riorganizua për kryerjen e aktivitetit të prodhimit të paneleve termoizoluese me përbërje shkume poliuretane

 • 2017

  2017 AL

  Kryhet riemërtimi i kompanisë Plastsistem, e cila bëhet TeraSteel. Emërtimi i ri përfaqëson shumë më mirë fushën e aktivitetit, drejtimin e zhvillimit në të ardhmen  dhe pjesëmarrja në Grupin TeraPlast.

  TeraSteel DOO – Grupi TeraPlast blen fabrikën e paneleve termoizoluese Interlemind në Serbi dhe hap TeraSteel Serbi. Kjo është njësia e parë me prodhim rumun i inauguruar pas 1990. Kështu, TeraSteel arrin të mbulojë më mirë shitjet në zonën e ish Jugosllavisë.

 • 2013

  2013 AL

  TeraSteel fillon prodhimin e strukturave të zinkuara, në sajë të një investimi prej 2.5 milion  euro, financuar rreth 50% nga fondet evropiane, nëpërmjet Programit Operacional Sektorial “Rritja e konkurrencës ekonomike”. Nëpërmjet këtij investimi, TeraSteel ofron ndërtimin e kompletuar të sallave.

 • 2010

  2010 AL

  Përfundon modernizimi i linjës PU.MA, në sajë të disa investimeve prej 1.5 mil. euro. Modernizimi i teknologjisë do të çojë në një rritje të prodhimtarisë dhe do i lejojë kompanisë shtrirjen e protofolit të produkteve.

 • 2008 - 2009

  2008 – 2009 AL

  TeraSteel investon 1 mil. euro në zhvillimin e kapaciteteve të prodhimit.

 • 2007

  2007 AL

  Në momenti kur TeraPlast u bë aksionari kryesor , me pjesëmarrje prej 70.42%, kompania TeraSteel u riorganizua për kryerjen e aktivitetit të prodhimit të paneleve termoizoluese me përbërje shkume poliuretane

 • 1995-2006

  1995 – 2006 AL

  Në këtë periudhë, TeraSteel zhvillon aktivitete të fabrikimit të produkteve me injeksion, të prodhimeve PVC, por dhe të tregtimit të produkteve të TeraPlast. Zhvillohet gjithashtu rrjeti i shpërndarjes, me hapjen e disa qendrave tregtare në Constanța, Iași, Galați dhe Oradea.

 • 1994

  1994 AL

  Krijohet kompania Plastsistem, sot TeraSteel, duke pasur aksionarë TeraPlast me 17.9% dhe disa persona të tjera fizike.

20072017201320102008 - 200920071995-20061994